596 413 589 737 845 867 promosalfa@email.cz

gastro e-shop zásilkový internetový obchod

 • úvodní stránka
 • košík

  Úvodní stránkaObchodní podmínky

  Obchodní podmínky

  Obchod pro podnikatelské subjekty nákup na IČO (řídí se obchodním zákoníkem) Při nákupu přes tento internetový obchod poskytujeme velkoobchodní a servisní rabat , proto nedoporučujeme kupovat zboží konečným zákazníkům.

  Obchodní podmínky a GDPR

  Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Předmětem smlouvy jsou pouze položky uvedené v kupní smlouvě – objednávce.
  Technické údaje jsou nezávazné.
  ** Bez IČO není možný nákup.
  - na námi dodávaná gastronomická zařízení garantujeme roční záruku na náhradní díly**

  2. Objednávka a potvrzení

  Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je současně návrhem kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

  3. Termín dodání

  Termín dodání závisí dle aktuálního stavu skladu firmy resp. výrobců a dodavatelů. Předpokládaný termín dodání Vám bude oznámen zpětným mailem při potvrzení objednávky. Vyřízení objednávky se snažíme do týdne. V případě, že zboží je na skladě předáváme zboží dopravci do 2 pracovních dnů, není-li u nás skladem, většinou zboží zákazník obdrží dle vyjádření výrobce cca max. 4 týdny. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky a bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

  4. Doprava a převzetí zboží

  Dopravu zajišťujeme spedičními firmami PPL nebo TOPTRANS dle jejich aktuálních ceníku. Jestliže požadujete zajistit dopravu konkrétním dopravcem prosíme uvézt tuto informaci v poznámce.

  Převzetí zboží Zboží expedujeme řádně zabalené, předáváme je doručovateli v bezvadném stavu, abyste mohli převzít svou objednávku rychle a nepoškozenou. I přes to může někdy dojít k poškození odeslaného zboží prostřednictvím dopravce.
  Dopravce je plně zodpovědná za její bezpečné doručení.Proto Vás žádáme o prověření došlých zásilek, zejména pak, zda nedošlo k mechanickému poškození obalu, ještě před jejich převzetím a zaplacením doručovateli. Předejdete tak zbytečným problémům s řešením reklamací.Převzetím zboží od přepravce a podepsaní jeho potvrzení stvrzujete, že zboží jste přebrali řádně zabalené a v neporušeném obalu, bez poškození. Na pozdější reklamace nebereme zřetel.Pokud zjistíte, že je obal porušený (obal pomačkaný, roztrhaný, rozmočený), IHNED sepište s dopravcem protokol o poškození zásilky. Dále Vás budeme informovat o dalším postupu při reklamaci a to konkrétně pro danou dopravní společnost.Re­klamace – poškození při dopravě službou PPLPo převzetí zboží zkontrolujte zboží. Jestliže zjistíte poškozený obsah zásilky informujte o tom do 2 dnů odesílatele. Zásilku neodesílejte zpět a vyčkejte příjezdu zástupce PPL , který poškozenou zásilku odveze zpět. (Nedodržením těchto podmínek hrozí neuznání záruky – dle obchodních podmínek PPL.)

  5. Cena a platba

  K ceně zboží je nutno připočítat cenu dopravy a doběrečného (při platbě dobírkou), není-li určeno, že doprava je zdarma. Faktura je přilepená v obálce na obalu zboží.Nabídkové ceny uvedené na www stránkách Promos Alfa s.r.o. jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího nebo u dopravce. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.Platba dobírkou řidiči při předání zboží (nejčastější způsob platby)

  Při platbě dobírkou od Vás vybírá peníze řidič. Cena dobírky se skládá z ceny zboží včetně DPH, dále cena za dopravu + doběrečné. Účtovaná cena dopravy se v každém případě řídí platnými ceníky dopravních společností či pošty.

  Platba převodem

  Při této volbě platby Vám odešleme e-mailem nebo faxem proforma fakturu na objednané zboží včetně dopravného. Tuto fakturu proplatíte převodem z účtu a po připsání platby na účet prodávajícího Vám bude zboží odesláno následující den. Zálohová platba předfakturou – kauce

  Zálohu – kauci požadujeme při objednávkách nerez výroby (30%) , při atypických nebo málo prodávaných zařízeních , které jsou objednány u výrobců nebo dodavatelů pro danou objednávku (20–30%) a při větších objednávkách (20–30%). V případě storna – zrušení objednávky je kauce použitá jako storno poplatek.

  Naše banka: Komerční Banka Havířov

  **Při osobním odběru nebo platbě kartou :
  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online , v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin **

  6. Reklamace, záruka a servis

  Zaplacená kauce předem při odstoupení od objednávky je považována jako storno poplatek.
  Storno poplatek , vrácení zboží ne naší vinou je možno po dohodě za zpoplatnění 20%.
  Při zakoupení zboží na IČO dle obchodního zákoníku není nárok na vrácení zboží , popř. pouze u některého zboží po vzájemné dohodě. Vrácené výrobky musí být kompletní, nepoškozené, způsobilé dalšího prodeje a zabalené v originálním obalu.
  Atypické výrobky zhotovené na zakázku nemohou být vráceny.

  ****SERVIS**

  ** Kompletní záruku včetně zajištění servisních prací od naší firmy v záruční době (12 měsíců) u zákazníka, lze poskytnout po předchozí dohodě a za předpokladu snížení námi poskytovaného rabatu.
  (dle obchodního zákoníku pro podnikatelské subjekty).

  V případě opravy v záruční době reklamované zboží zákazník dopraví na adresu :
  PROMOS Alfa s.r.o., Dělnická 51, 735 64 Havířov Suchá, tel: 596 413 589
  Dopravu reklamovaného zboží na adresu uplatnění reklamace a práci technika hradí kupující.

  Na veškerý spotřební materiál, těsnící kroužky, žárovky, pojistky, skleněné nástavby a další díly stanovené výrobcem se záruka nevztahuje. Při výměně těchto dílů hradí uživatel cenu materiálu. Záruka se nevztahuje na škody způsobené mechanickým poškozením, neodbornou instalací neautorizovaným servisem, zacházením či obsluhou mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě, přepěťové rázy …) a živelnými pohromami (voda, oheň, blesk …) výrobek byl instalován nebo obsluhován v rozporu s uživatelským manuálem, který je předáván kupujícímu současně s dodáním zboží. Závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku (včetně zásahu a úprav).

  OBCHODNĚ SERVISNÍ A MONTÁŽNÍ PODMÍNKY

  ZÁRUČNÍ PODMÍNKY společnosti Promos alfa s.r.o. se řídí zákonem 89/2012Sb. (Nový Občanský zákoník ze dne 3.února 2012) v souladu s odpovídající směrnicí EU (1999/44/ES): U kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti („na IČ“), je stanovena záruční doba dohodou smluvních stran. Součástí tohoto záručního listu je seznam zařízení a u každé položky je stanovena délka záruční lhůty.

  Záruka platí za těchto podmínek:

  1. Odpovědnost za vady prodané věci prodávající nenese v případě neodborné instalace, nevhodného

  používání, nedodržením pracovního postupu či ne dodržením Návodu k obsluze. V případě, že dojde k závadě na stroji a tato závada prokazatelně vznikne nedodržením Návodu k obsluze a doporučením vý- robce, nelze požadovat po prodejci bezplatnou opravu. Toto se týká i při nedodržení pravidelné údržby a čištění, příkladem nečištění chladících agregátů, nedodržení pravidelné výměny filtrů či olejových náplní atd…

  2) Záruka se u prodané věci nevztahuje na:

  7. Závěrečná ustanovení

  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

  Platné od 01.02.2011

  **

  Podmínky ochrany osobních údajů GDPR**


  I.

  Základní ustanovení

  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

  (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

  údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Promos Alfa spol. S r.o.

  IČ 62302388 (dále jen: „správce“).

  2. Kontaktní údaje správce jsou

  adresa: Dělnická 51/543

  email: info@promosalfa.cz

  telefon: 596413589

  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

  fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

  nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,

  identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních

  prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo

  společenské identity této fyzické osoby.

  4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  II.

  Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

  správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

  smlouvy.

  III.

  Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

   plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  2. Účelem zpracování osobních údajů je

   vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze

  smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány

  osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a

  adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro

  uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné

  smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

  3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování

  ve smyslu čl. 22 GDPR.

  IV.

  Doba uchovávání údajů

  1. Správce uchovává osobní údaje

  1

   po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního

  vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních

  vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

  V.

  Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

   podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

  velkoobchody zasílající zboží, daňový poradce zpracovávající pro firmu

  Promos Alfa spol. S r.o. účetnictví

   zajišťující služby provozování e-shopu www.promos-gastro.cz, www.gastro-vybaveni-

  promos.cz, www.gastro-zariadenia.sk a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

   zajišťující marketingové služby.

  2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

  mezinárodní organizaci.

  VI.

  Vaše práva

  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

   právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

   právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování

  dle čl. 18 GDPR.

   právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

   právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

   právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

  2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

  domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

  VII.

  Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření

  k zabezpečení osobních údajů.

  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

  údajů v listinné podobě, zejména …zaheslování počítačů i serveru na kterém jsou

  data uložena, šifrování záloh.

  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

  VIII.

  Závěrečná ustanovení

  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zadanou objednávkou potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

  platné od 22.05.2018

  © 2011–2024 IMFsoft